معدود کشورهایی در دنیا هستند که کولبری و قاچاق لوازم خانگی و پوشاک و ‌… در مرزهایشان رخ میدهد. سطح تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات در ایران چنان بالاست که هر نوع تجارت خارج از گمرک‌ها با وجود انواع دشواری‌ها را به‌صرفه می‌کند. ایران رکورد دار تعرفه‌‌های تجاری در دنیاست.

دیدگاهتان را بنویسید