«‌یقین بدانید امان زمان به غزه نظر دارد و در حال جنگ است با صهیونیست ها !!! »

او گفت: «گروه‌های تحصیل‌کرده و عواملی در فلسطین اعلام کردند که به خدا ما شافعی هستیم. شافعی‌ها نزدیک به اهل بیت هستند که در جمع آن‌ها مسجد حضرت زهرا را داریم.»

این پست دارای یک دیدگاه است

دیدگاهتان را بنویسید