هنوز واکنشی از سوی حزب الله گزارش نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید