۱- آمریکا: ۳۱ کشته و ۱۷ مفقود
۲- فرانسه: ۲۴ کشته و ۷ مفقود
۳- روسیه: ۱۶ کشته و ۸ مفقود
۴- نپال: ۱۰ کشته  و ۱ مفقود
۵- آرژانتین: ۷ کشته و ۱۵ مفقود
۶- اوکراین: ۷ کشته و ۹ مفقود
۷- انگلستان: حداقل ۷ کشته و ۹ مفقود
۸- کانادا: ۶ کشته و ۲ مفقود
۹-چین: ۴ کشته و ۲ مفقود
۱۰- رومانی: ۴ کشته و ۱ مفقود
۱۱- اتریش: ۴ کشته و ۱ مفقود

دیدگاهتان را بنویسید