در حالی که در این مدرسه مزدوری از طرف رژیم با چفیه و پرچم فلسطین در حال شعار علیه اسرائیل می‌باشد، دانش آموزان شعار علیه فلسطین می‌دهند!!

دیدگاهتان را بنویسید