«ژینا گیان دختر شیرینم از خواب برخیز تا ببینی نامت امروز در سراسر جهان طنین‌انداز شده
چشمانت را باز کن تا ببینی امروز خانواده‌ای به بزرگی همه مردم دنیا داری»

پارلمان اروپا امروز پنج‌شنبه ۲۷ مهر، مهسا امینی و جنبش زن، زندگی، آزادی را به عنوان برنده جایزه ساخاروف سال ۲۰۲۳ اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید