🔹 اجاره بها؛ شهریور امسال  نسبت به سال گذشته ۳۸٪ رشد داشته که بیشترین رشد طی ۱۲ سال گذشته بوده!!

🔹هر خانوار تقریبا نصف درآمدش رو میده بابت اجاره و این افزایش ۳۸٪ یعنی کوچیک شدن سفره خانوار!

دیدگاهتان را بنویسید