سردار منتظرالمهدی:
🔹دقایقی پیش قاتل اصلی که جزو دستگیرشدگان پلیس بود پس از انجام اقدامات فنی و تقاطع گیری شناسایی و به قطعیت رسید.
🔹بازجویی‌ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است.
🔹بزودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید