نکته اینه که در واقع دو انفجار(کوچک و بزرگ) اتفاق میفته، اولی بخاطر برخورد راکت، دومی انفجار مهماتی که حماس کنار بیمارستان دپو کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید