هیچ پناهنده ای در اردن وجود نخواهد داشت.

عرب‌ها خودشون به خودشون رحمی ندارند

دیدگاهتان را بنویسید