📝 روزنامه معاریو چاپ فلسطین اشغالی در گزارشی نوشت: 
◀️ به عقیده ارتش اسرائیل جنگ در غزه حداقل تا چهار ماه طول خواهد کشید و به طور قطع یقین این چیزی نیست که آمریکایی‌ها بخواهند؛ چرا که این احتمال ترسناک وجود دارد که این جنگ بر ثبات کل منطقه تأثیر بگذارد

دیدگاهتان را بنویسید