رئیس جهاددانشگاهی:‌
🔹 کشتاری که در فلسطین انجام‌شده همه‌چیز را در دنیا مشخص کرد که چه کسی طرفدار ظلم و چه کسی طرفدار حقوق بشر و صلح است.

🔹 دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی آمادگی پذیرش و تحصیل دانشجویان دانشگاه‌های غزه را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید