خبرنگار رویترز می‌گوید ارتش اسراییل تصاویر پهپادی را به ما نشان می‌‌دهد که برخورد منجر‌ به انفجار به سازه اصلی بیمارستان نبوده بلکه به محدوده پارکینگ برخورد کرده است

در پارکینگ بیمارستان دپوی مهمات و موشک بوده .!

دیدگاهتان را بنویسید