آنچه اکنون در غزه رخ می‌دهد، تلاشی برای وادار کردن غیرنظامیان به کوچ اجباری به مصر است. ما اجازه ورود به فلسطینی ها نمی دهیم !! و رانده شدن فلسطینیان از سرزمینشان را رد می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید