🔹 سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل چند روز پیش در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود؛ بیمارستان‌های فلسطینی مثل بیمارستان‌های شفا هدف ماست چون زیر بیمارستان پناهگاه حماس است و قانونی در دنیا نیست که از آن‌ها محافظت کند.

🔹 او در جواب مجری که می‌گوید چگونه به حرف شما اعتماد کنیم پاسخ داد بعد از آزاد شدن نشانتان می‌دهیم که زیر بیمارستان تونل بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید