🔹موسی ابومرزوق، عضو برجسته دفتر سیاسی حماس می‌گوید این گروه انتظار حمایت و مشارکت بیشتر ایران در جنگ جاری این گروه با اسرائیل را داشت.

دیدگاهتان را بنویسید