اسرائیل از حمله به بیمارستان اطلاعی ندارد.

ظاهراً علت این حادثه، پرتابی ناموفق از سمت غزه در منطقه بیمارستان بوده است که در حین پرتاب منفجر شد. آنها برای ایجاد فشار بین المللی تلاش می کنند خسارات وارده به اسرائیل را پایین بیاورند.

ارتش اسرائیل در حال بررسی است و احتمال می‌دهد که آسیب به بیمارستان غزه ناشی از یک انفجار داخلی بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید