احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جمعیت اصناف و بازار و یک فعال سیاسی اصولگرا:

✅احمدی‌نژاد می‌خواهد اگر بتواند، برای نظام دردسر ایجاد کند. او حتما به نظر من باید نسبت به آن مشکلاتی که ایجاد کرده پاسخگو باشد.این مسئولین سند و مدرک دارند و به راحتی می توانند اقدام کنند، ولی نمی‌دانم دلیلش چیست که رو نمی‌کنند.

✅شاید نگرانند که هنوز هم طرفدارانی دارد. بله، ممکن است بعضی‌ها که هنوز برایشان درست تبیین نشده که او با چه اهدافی آمد و بعضی از کارها را انجام داد و یارگیری کرد، همان افراد نمی‌دانند که این شخص چقدر به این بنده خداها لطمه زد. باید آنها را آگاه کرد

دیدگاهتان را بنویسید