«مایکل کوریلا» فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا وارد اسرائیل شد و قرار است با مقامات عالی نظامی اسرائیل از جمله رئیس ستاد کل ارتش دیدار کند

دیدگاهتان را بنویسید