مقدار سوخت دزدیده شده برای تامین انرژی تاسیسات آب شیرین کن غزه به مدت شش روز کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید