او و همسرش در اتاق ‏به قتل رسیده بودند. کارن سیندی می‌گوید مادرم مهربان‌ترین قلب را داشت و همه عمرش را صرف حمایت از فلسطینی‌ها غزه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید