وی در ادامه میگوید: «پیامبر اسلام ۶ پاداش به شهید میدهد…خداوند وعده داده که شهید با ۷۲ حوری چشم سیاه باکره ازدواج میکند…»

دیدگاهتان را بنویسید