فعالان دانشجویی از افزایش فشارهای امنیتی بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران خبر دادند. آنها می‌گویند که پس از موج احضارها، تعلیق و اخراج دانشجویان، شماری از دانشجویان دختر در دانشگاه علامه تهران «نامه‌هایی بدون شماره و تاریخ از حراست» دریافت کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید