🔹 بر اساس آخرین گزارش اسپید‌تست رتبه ایران در اینترنت ثابت یک پله افت کرده و با میانه سرعت ۱۱.۶۶ به جایگاه ۱۵۳ رسید.

🔹 در اینترنت موبایل هم نسبت به ماه آگوست سه پله افت داشت و با میانه سرعت ۳۱.۶۷ در جایگاه ۷۵ قرار گرفت.

🔹 در ماه سپتامبر هنگ کنگ با میانه سرعت ۲۶۵.۱۷ بهترین نتیجه را داشت و در جایگاه اول اینترنت ثابت قرار گرفت. امارات هم همچنان اولین جایگاه را در میانه سرعت موبایل دارد و در ماه سپتامبر میانه سرعت ۲۱۱.۵۸ را تجربه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید