1. معتز عیاد
فرمانده استان جنوبی نیروی امنیتی داخلی حماس
2.جواد ابو شمالا
مسؤل پرونده اقتصاد
در بخش اداری دولتی حماس
3.مراد ابو مراد
مسؤل گردان غزه
نیروی هوایی
4.علی کاچی
فرمانده گردان نخبه
در مرکز جبلیه شمال نوار غزه
5.زکریا ابو معمر
مسؤل پرونده روابط ملی
در بخش اداری دولتی حماس
6.بلال القدره
فرمانده گردان نخبه
در جنوب خان یونس

دیدگاهتان را بنویسید