وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که مصر به فلسطینیان کمک های بشردوستانه خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید