این زن در تبریز بعد از کتک خوردن از ماموران به تنهایی فریاد میزند مرگ بر خامنه‌ای.
زن جوانی از این صحنه تلخ فیلم گرفته می‌گوید جرمش این بود که حاضر نشد تن به تذکر ماموران دهد، او را بردند در حالی که فریاد میزد..

دیدگاهتان را بنویسید