🔹 هفته گذشته محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در گفتگویی ویدیویی از فراهم بودن همه جوانب برای برگزاری کنسرت در کل استانهای ایران خبر داده بود و گفته بود: هیچ مشکلی در هیچ کدام از استانهای کشور برای برگزاری کنسرت وجود ندارد.
گفتنی ست در روزهای گذشته تهیه کنندگان استانهای خوزستان و فارس از ممنوعیت های گسترده در برگزاری کنسرت در این استانها خبر داده اند و کمپین هایی در این باره رسانه ای شده است.

دیدگاهتان را بنویسید