یکی از کاربران در واکنش به این تصویر نوشته:
«خیلی وحشتناکه که قاتلان برای کشتن انسان‌های دیگه به صورت علنی کمک مالی جمع کنند تا تجهیزات لازم برای کشتار آدمها رو تهیه کنند»

کاربر دیگری نوشته:
«یک معنی توحش اینه که حکومتی برای کشتار و از بین بردن آدمها پول جمع کنه»

دیدگاهتان را بنویسید