🔹 تحقیقات در پرونده داماد جوانی که با انگیزه تصاحب ارثیه، پدرزن و مادرزنش را در طالقان به قتل رسانده بود، نشان داد که او ۷ سال قبل هم برادرزنش را به قتل رسانده بود؛ به این امید که اموال خانوادگی آنها را به چنگ آورد.

🔹 داماد جنایتکار در توضیح قتل برادرزش در سال ۹۵ گفت: پدرزنم مرد پولداری بود. او املاک زیادی در منطقه پونک، طالقان، اندیشه و عظیمیه داشت. وی فقط یک دختر و پسر داشت که من با دخترش ازدواج کرده بودم و چون می‌دانستم با مرگ برادرزنم، همسرم تنها وارث خانواده می‌شود، تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم؛ به این امید که پدرزنم همه اموالش را به نام همسرم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید