بنزما در صفحۀ خود نوشت:
تمام دعای ما برای ساکنان غزه است که بار دیگر قربانی بمباران‌های ناعادلانه‌ای می‌شوند که به هیچ زن و کودکی رحم نمی‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید