◀️ عبدالرضا فرجی راد سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان درباره تبعات جنگ اسرائیل در غزه می گوید: آمریکا در باطن مشغول کنترل کردن جنگ است، آمریکا و اروپا نگران اوکراین هستند. برنده شدن روسیه در جنگ به معنی برتر بودن روس ها در اروپا خواهد بود. امروز روس ها از این اتفاق شاد هستند از این رو احتمال کنترل درگیری ها و عدم خروج درگیری ها از غزه وجود دارد. اگر حزب الله وارد درگیری ها شود و اسرائیل خون ریزی وسیعی را در غزه ایجاد کند جنگ از کنترل خارج خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید