🔹️ در اوایل سال جاری، واحد کنترل آب و هوا روسیه – واحدی که مسئول خرابکاری آب و هوا از طریق مهندسی زمین است – از این فناوری برای ارسال باران شدید در ⁦ باخموت ⁩ استفاده کرد تا ضد حمله اوکراین را متوقف کند.

دیدگاهتان را بنویسید