🔹 روزنامه اعتماد در گزارشی به سراغ شهروندانی رفته که بنا به دلایل گوناگون خودروهای آنان به دلیل حجاب توقیف شده است.

پدری خسته در عصر یک روز گرم:
🔹 فرزندم از نوع برخوردهایی که صورت گرفت، ترسیده و هراسان شده بود و احساس نگرانی می‌کرد. وقتی نسبت به نوع برخوردها اعتراض کردم مرا هم بازداشت کرده و به مرکز انتظامی بردند. به نظرم می‌شد با تدبیر بیشتری رفتار شود. از ماموران خواستار استناد قانونی توقیف شدم که هیچ توضیحی در این زمینه به من ندادند.

مهتاب:
🔹 وقتی ماموران پلیس شرایط خانواده ما را دیدند و متوجه شدند که از مراسم میهمانی در حال بازگشت به خانه هستیم، خودشان شرمنده شده و از ما عذرخواهی کردند، اما در عین حال اشاره کردند که مامورند و معذور! پسر کوچکم در حالی که گریه می‌کرد از پدرش سوال می‌کرد چرا این آقاها ماشین ما رو می‌برن. مگه ما چی کار کردیم بابا؟

دیدگاهتان را بنویسید