🔹 می‌دانیم هرگونه عملیات زمینی در غزه به دلیل وجود تونل‌ها پیچیده خواهد بود.

🔹 معتقدیم که گروگان‌ها احتمالاً در تونل‌های زیرزمینی داخل غزه نگهداری می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید