🔹یک کاربر نوشته: سبحانیان خدمات شرکت نفت و ملی گاز در خوزستان رو بعنوان دستاورد خودش فاکتور میکنه  و خاندوزی اکتشاف میادین نفتی رو به ضرب رسانه از خود میکنه!

و نتیجه گرفته این نهادهایی که دستاوردشون از جیب دیگرانه بهتره معاونت همون وزارتخونه بشن!

دیدگاهتان را بنویسید