قتل هولناک داریوش مهرجویی، فیلمساز برجسته ایرانی و همسرش، دقیقا به سبک قتل داریوش فروهر و همسرش، قطعا پیام واضحی در یادآوری قتل‌های زنحیره‌ای دهه۷۰ دارد.
با تداعی قتل دو داریوش و همسران شان به یک شیوه، در پی القای چه پیامی هستند؟ بدون شک هرگونه شتاب زدگی در قضاوت می‌تواند اهداف شوم قاتلان را محقق کند.
توصیه می‌کنم دستگاه های ذیربط در همین آغاز، با مشارکت افراد و نهادهای مورد اعتماد جامعه در روند تحقیق، راه را برای پذیرش نتایج تحقیق و جلوگیری از پیچیده و شبهه‌ناک کردن پرونده که خواست قاتلان تبهکار است، بگشایند.

دیدگاهتان را بنویسید