تصاویری از تجمع نیروهای ارزشی جمهوری اسلامی برای اعزام به عزه در مقابل فرودگاه مهرآباد که سوژه طنز کاربران فضای مجازی شده است

این در‌ حالی است که فقط پروازهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود و این فرودگاه هیچگونه پرواز خارجی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید