‏ما را امتحان نکنید». تسنیم در این پست، به نقل از «انصارالله» و خطاب به اسراییل، نوشته بود: «آماده اقدامات غافلگیرکننده باشید».

دیدگاهتان را بنویسید