🟢ارتش اسرائیل در حال حاضر به حملات خود به اهدافی در جنوب لبنان در پاسخ به
‌حمله‌ای دیگر در این منطقه ادامه می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید