آمریکایی ها آماده رهگیری موشک ها و حمله به شبه نظامیان ایرانی هستند تا ارتش اسرائیل بتواند بر ماموریت خود تمرکز کند.

دیدگاهتان را بنویسید