مهاجرت از غزه به مصر ممنوع است!

دیدگاهتان را بنویسید