تمام دنیا باید اقدام کنند تا حماس همه ربوده شدگان را فورا آزاد کند!!!

متاسفانه مادر این دختر به قتل رسیده و از خانواده اش کسی زنده نمانده….

دیدگاهتان را بنویسید