ربیعی، در یادداشتی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، درباره واکنش مردم ایران به حمله حماس به اسراییل نوشته «نگرش تغییریافته و منفی برخی مردم به فلسطین ناشی از وضع نامناسب و بد اقتصادی، فقر گسترده و تصفیه‌های سیاسی و مقابله با فرهنگ از سوی نهادهای سیاستگذار است»

دیدگاهتان را بنویسید