🟢این در حالی است که دولت مصر از ساعاتی پیش این گذرگاه را به روی فلسطینیان بسته است.

دیدگاهتان را بنویسید