کاربران شبکه‌اجتماعی ایکس در واکنش به سوءاستفاده‌ جمهوری اسلامی از کشته‌شدگان فلسطین برای اهداف سیاسی خود، ضمن انتشار تصاویری از جاویدنامان ایران که به دست جمهوری اسلامی کشته‌شده‌اند، جنایت و دورویی حکومت را یادآوری می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید