عوض حیدرپور، پزشک و نماینده سابق مجلس: تقریباً هر روز می‌شنویم یک استاد یا دانشیار دانشکده‌های علوم پزشکی مهاجرت کردند.
بهترین نیروهای پیرا پزشکی با موج پزشکان دارند از کشور مهاجرت می‌کنند.
سالی ۱۰ هزار نفر از مجموعه کادر پزشکی (پزشک، پرستار، ماما) از کشور مهاجرت می‌کنند.
اگر جای وزیر بهداشت بودم و هر روز این تعداد پزشک مهاجرت می‌کرد استعفا می‌دادم.
یک آدم‌هایی الان روسای دانشگاه‌های ما هستند که به‌خاطر حرف یک استاد در سال گذشته، اول مهر امسال او را از دانشگاه بیرون می‌کنند.
برای پزشکان پیامک ارسال می‌شود که اگر ۵۵ سال به بالا نداشته باشند به راحتی در آلمان پذیرش می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید