🔹نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه در شهر پاریس به صدها تن از افرادی غیرقانونی برای همبستگی با حماس به خیابان‌های پاریس آمده بودند، حمله کردند و اجازه برپایی تظاهرات را، ندادند.

دیدگاهتان را بنویسید