🔹در شهر تهران یک دست کله پاچه از ۶۹۶ هزار تومان شروع می‌شود تا ۹۵۵ هزار تومان هم در کله‌پزی‌ها عرضه می‌شود. مرور داده‌های سازمان میادین تهران هم نشان می‌دهد فقط ظرف دو سال اخیر قیمت یک نیم دست کله پاچه ۲۲۵ درصد رشد کرده است

دیدگاهتان را بنویسید