علیرضا رهایی، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
به منظور اطلاع خانواده‌ها از وضعیت نمرات دانشجویان، کارنامه دانشجویان به صورت الکترونیک در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد!

دیدگاهتان را بنویسید